Ekobyarnas Riksorganisation

Vad är en ekoby?

Vad är en ekoby? Varför vill man skapa ett annat sätt att leva tillsammans, än hur samhället ser ut idag?
Hur kan man leva mer i samklang med varandra och vår vackra blå planet?

Kolla in videon:

“Ecovillages can be likened to yogurt culture – small, dense, and rich concentrations of activity whose main aim is to transform the nature of that which surrounds them.”

– Jonathan Dawson, förra ordföranden av Global Ecovillage Network, som Ekobyarnas Riksförbund är medlem av.

Tagged on: ,