Ekobyarnas Riksorganisation

Nackunga Community

Ändra ditt omslagsfoto
Ändra ditt omslagsfoto
Status för denna avändare är Godkänd
0709-922188

Nackunga 1, 15392 Hölö

Hur kan vi leva väl tillsammans, i samklang med Moder Jord?

Nackunga Community är en gemenskap där vi bor och arbetar ihop, samt en plats för lärande och evenemangsverksamhet. På Nackunga vill vi verka i det nya paradigmet, där kontakt istället för separation är kärnan. Vi värnar om våra relationer, månar om inre och yttre hållbarhet och om livet på jorden, i det lilla och det stora. Communitylivet får oss att känna oss levande, det skapar mening, glädje och enkelhet.

15
Ja
Gäster, deltagare på våra evenemang

Vi är ett nystartat community/ekoby som söker nya medlemmar.

Vi har levt kollektivt på Nackunga i 5 år. Insatt i Diana Leaf Christians värld om intentional communities.