Ekobyarnas Riksorganisation

Kampetorp ekoby

Ändra ditt omslagsfoto
Ändra ditt omslagsfoto
Status för denna avändare är Godkänd

Ällelien Kampetorp, 45750 Bullaren

Kampetorp är en mindre fastighet i Bullaren, norra Bohuslän. Idag finns sex bostadshus och flera mindre bod-boenden. Husen varierar i konstruktion och byggmaterial. En del är byggda i lösvirke, andra i lera och halm.

Fastigheten var länge off-grid med solcellsenergi som huvudsaklig källa till el. Idag har de flesta av oss valt att koppla in oss på elnätet, men vi producerar fortfarande en hel del el med våra solceller. Kampetorp har också valt att arbeta med så energieffektiva lösningar som möjligt.
Byggnaderna värms med vattenburen ved- och solvärme.

Kampetorp ekoby ägs och styrs av en ekonomisk förening med mål att skapa ett ekologiskt och socialt hållbart boende till låga kostnader för sina medlemmar samt öka medvetenheten om hållbart boende och byggande.

Vi tar gärna mot besök, studiebesök och volontärer i mån av tid och utrymme. Under årens lopp har vi bland annat arrangerat festivaler, kurser, ekoby-möten, läger, konst-happenings och verksamhet för barn och ungdomar.

Fem hushåll mer permanent och flera deltidsboende
Ja
Just nu gäster och de som är intresserade av att prova att bo på Kampetorp

Vi vill gärna se fler goa Kampetorpare i världen och välkomnar nya och gamla gäster!

Vi har drivit Kampetorp sedan 1998 och har en del erfarenhet av att arbeta med föreningar, projekt och event.