Ekobyarnas Riksorganisation

Söka pengar från Leader

LEADER är en metod för att utveckla din bygd utifrån lokala förutsättningar både på landsbygden och i staden. I varje område tar privat, ideell och offentlig sektor gemensamt fram en lokal utvecklingsstrategi där man kommer överens om vad man ska prioritera för insatser under kommande programperiod.

Att söka pengar från LEADER är en arbetsam men ofta givande process.

  • Viktigast att veta är att projektet inte ska ha börjat på något sätt.
  • Skapa er en tydlig och detaljerad bild/vision av vad ni vill göra och på vilket sätt ert projekt kan utveckla just er bygd.
  • Undersök andra projekt som fått pengar och var litet anpassliga.

Sedan kan man ta kontakt med LEADER och få vidare hjälp. Det går bra att googla på LEADER-projekt så kan ni få bra tips om hur andra arbetat

 

Marie Hedberg bor i Utsiktens ekoby I Lilla Krossekärr på Orust och är i slutfasen av en LEADER-ansökan, som de hoppas ska ge riklig utdelning. De söker pengar för att skapa ett ekologiskt kulturprojekt i samarbete med Föreningen Ålgård som är nästgranne till Utsikten. Det har varit och är en utdragen process. I nuläget har de skickat in 72 utredande bilagor, så beväpna er med stort tålamod.

Lycka till!

 

 

 

 

Tagged on: