Ekobyarnas Riksorganisation

Om oss

Ekobyarnas Riksorganisation arbetar för att ge ekobyar och andra former av gemenskaper med en strävan efter en hållbar livsstil och utveckling, möjligheter att nätverka och finna samarbeten både nationellt och internationellt. ERO är den svenska grenen av GEN- Global Ecovillage Network    http://gen-europe.org

Kontakta oss via ekobyar(at)gmail.com

Föreningens ändamål är att:

a) främja ekologiskt boende och hållbara levnadssätt i gemenskap med andra i staden och på landet

b) utgöra forum för idé- och informationsutbyte om möjligheter, problem och lösningar i samband med ekologiskt boende och hållbara levnadssätt i gemenskap med andra

c) stärka människors möjligheter att genomföra en ekologisk anpassning av sitt byggande och boende

d) stärka människors möjligheter att anamma hållbara levnadssätt i gemenskap med andra

e) bilda opinion för ett ekologiskt boende och hållbara levnadssätt i gemenskap med andra såväl i kontakt med samhällets olika organ, näringsliv och nätverk som med massmedia

Du finner fullständiga stadgar för föreningen här:  

Stadgar för ERO


IMG_1318_group