Ekobyarnas Riksorganisation

Ny utbildning utforskar ”framtidens by” som svar på globala kriser

I en tid då globala ledare abdikerar från internationella klimatavtal, startar Nipakademin en utbildning som istället framhäver lokalsamhället och byn som lokala lösningar till globala utmaningar.

– Vi behöver inte vänta på någon annan för att förverkliga målen om ett hållbart samhälle – vi kan börja nu, var vi än bor, säger Niklas Högberg som är aktiv i arbetsgruppen för utbildningen tillsammans med Thorsten Laxvik, Ingrid Stiernström och David Bennett – alla med olika former av bakgrund inom lokal utveckling, omställningsarbete och lärande för hållbarhet. Niklas förtydligar:

– Nästan alla hållbarhetsutmaningar kokas ner till att återskapa levande lokalsamhällen med lokal matproduktion. Mat och lokalisering är bland de viktigaste lösningarna, där finns möjligheterna! På köpet skapar vi roligare och mer meningsfulla samhällen med livskvalitet, hållbar ekonomi och fler jobb.

Bredbandsbullerbyar – det bästa av gammalt och nytt

Det gamla byaväsendet slogs sönder med laga skifte på 1800-talet. En lång rad ekonomiska och sociala funktioner försvann när husen flyttades ut till ägorna. Men längtan efter bylivet finns kvar och har fått ny aktualitet i samband med omställningen till hållbarhet. Bullerbyn är kanske vår vanligaste sinnebild för detta. Med inspiration från den här utbildningen planerar Sollefteå kommuns bostadsbolag Solatum att bygga den första ”bredbandsbullerbyn” för att attrahera fler människor till landsbygden i en satsning som har beskrivits som ”det nya miljonprogrammet”. Fler bostadsbolag är intresserade.

Läs vidare på kursens hemsida: www.framtidensby.nu.

Information finns även på kursens Facebooksida: ”bredbandsbullerby – hållbart boende”.Och för ytterligare information, kontakta Thorsten Laxvik 070-5200761