Ekobyarnas Riksorganisation

Members

Approved
Välkommen hem

Ängsbacka Kursgård
Nyeds-backa 511
66060 Molkom

Vad vill du dela med dig om din ekoby/gemenskap?:

Ängsbacka är för oss alla som tillsammans vill leva och utvecklas i samklang med varandra och planeten, samt inspirera andra att göra detsamma.

Välkomnar ni besökare?: ja
Hur många bor i er gemenskap?: 25 till 150
Välkomnar ni nya medlemmar?: ja
Approved
Hur kan vi leva väl tillsammans, i samklang med Moder Jord?

Nackunga 1, 15392 Hölö

Vad vill du dela med dig om din ekoby/gemenskap?:

Nackunga Community är en gemenskap där vi bor och arbetar ihop, samt en plats för lärande och evenemangsverksamhet. På Nackunga vill vi verka i det nya paradigmet, där kontakt istället för separation är kärnan. Vi värnar om våra relationer, månar om inre och yttre hållbarhet och om livet på jorden, i det lilla och det stora. Communitylivet får oss att känna oss levande, det skapar mening, glädje och enkelhet.

Välkomnar ni besökare?: Gäster, deltagare på våra evenemang
Hur många bor i er gemenskap?: 15
Välkomnar ni nya medlemmar?: Ja