Ekobyarnas Riksorganisation

Members

Godkänd
Välkommen hem

Ängsbacka Kursgård
Nyeds-backa 511
66060 Molkom

Vad vill du dela med dig om din ekoby/gemenskap?:

Ängsbacka är för oss alla som tillsammans vill leva och utvecklas i samklang med varandra och planeten, samt inspirera andra att göra detsamma.

Välkomnar ni besökare?: ja
Hur många bor i er gemenskap?: 25 till 150
Välkomnar ni nya medlemmar?: ja
Godkänd

Ällelien Kampetorp, 45750 Bullaren

Vad vill du dela med dig om din ekoby/gemenskap?:

Kampetorp är en mindre fastighet i Bullaren, norra Bohuslän. Idag finns sex bostadshus och flera mindre bod-boenden. Husen varierar i konstruktion och byggmaterial. En del är byggda i lösvirke, andra i lera och halm.

Fastigheten var länge off-grid med solcellsenergi som huvudsaklig källa till el. Idag har de flesta av oss valt att koppla in oss på elnätet, men vi producerar fortfarande en hel del el med våra solceller. Kampetorp har också valt att arbeta med så energieffektiva lösningar som möjligt.
Byggnaderna värms med vattenburen ved- och solvärme.

Kampetorp ekoby ägs och styrs av en ekonomisk förening med mål att skapa ett ekologiskt och socialt hållbart boende till låga kostnader för sina medlemmar samt öka medvetenheten om hållbart boende och byggande.

Vi tar gärna mot besök, studiebesök och volontärer i mån av tid och utrymme. Under årens lopp har vi bland annat arrangerat festivaler, kurser, ekoby-möten, läger, konst-happenings och verksamhet för barn och ungdomar.

Välkomnar ni besökare?: Just nu gäster och de som är intresserade av att prova att bo på Kampetorp
Hur många bor i er gemenskap?: Fem hushåll mer permanent och flera deltidsboende
Välkomnar ni nya medlemmar?: Ja
Godkänd
Hur kan vi leva väl tillsammans, i samklang med Moder Jord?

Nackunga 1, 15392 Hölö

Vad vill du dela med dig om din ekoby/gemenskap?:

Nackunga Community är en gemenskap där vi bor och arbetar ihop, samt en plats för lärande och evenemangsverksamhet. På Nackunga vill vi verka i det nya paradigmet, där kontakt istället för separation är kärnan. Vi värnar om våra relationer, månar om inre och yttre hållbarhet och om livet på jorden, i det lilla och det stora. Communitylivet får oss att känna oss levande, det skapar mening, glädje och enkelhet.

Välkomnar ni besökare?: Gäster, deltagare på våra evenemang
Hur många bor i er gemenskap?: 15
Välkomnar ni nya medlemmar?: Ja
Godkänd
Godkänd