Ekobyarnas Riksorganisation

EROs styrelse

EROs styrelse 2021-2022

Den nya styrelsen valdes under det digitala årsmötet den 28 februari 2021

Caroline Bergmann- ordförande

Peter Hagerrot – vice ordförande

Noa Tucker- kassör 

Marie Chrysander – ledamot

Jacob Silverstielk – ledamot 

Gösta Sundberg – ledamot

Björn Christensen-ledamot 

Carina Widlund – ledamot

Kontakta oss via ekobyar(at)gmail.com