Ekobyarnas Riksorganisation

Ekobyprojekt i Skåne – inbjudan till att samarbeta

LEADER och Röstånga Ekobyprojekt

I byn Röstånga mitt i Skåne så pågår just nu ett LEADER-projekt för planering av ett nytt bostadsområde. De bjuder in till att göra denna processen tillsammans med alla er! 

Inom projektet kommer en mängd lärande aktiviteter att ske för att gruppen som driver projektet, Röstånga Ekoby Ekonomisk Förening, ska kunna ta beslut på hur nybygget ska utformas. Dessa aktiviteter ska i så stor utsträckning som möjligt vara öppna och kommer att dokumenteras för att hjälpa uppstarten av andra liknande initiativ.

Tillsammans med Svalövs Kommun och FOJAB Arkitekter så har nu en detaljplansprocess påbörjat vilken ska vara färdig inom projektet som slutar dec 2019. Svalövs Kommun medfinansierar med arbetstid för att bistå projektet och FOJAB Arkitekter har medfinansierat genom sänkta arvoden under hela detaljplaneringsprocessen.

 

R:ekobyn – ska vi kartlägga tillsammans?

Vi är många som är ivriga för att bygga nya liv och levnadssätt. Runt om i Sverige planeras det många nya initiativ för olika typer av hållbara boenden och intentional communities. Många vill lära sig hur det är man gör? Vad har andra gjort? Vad finns det för möjligheter? Vilka är vanliga fallgropar?

Inom LEADER projektet för Röstånga Ekoby kommer vi att skapa en öppen dokumentationsplattform där vi samlar allt lärande som vi genomgår inom våra lärandeområden:

  • Organisation och beslutsprocesser
  • Hållbarhet och Permakultur
  • Upplåtelse och boendeformer
  • Hållbar och lokal ekonomi samt finansiering
  • Byggteknik
  • Vatten & Avlopp
  • Energi

Inom dessa områden håller vi just nu på att samla in expertis och befintliga lösningar för att utvärdera vad som funkar nära oss. Vi letar efter lösningar som passar för vår speciella kontext, vår mark och oss som människor men många av de implementationer som vi undersöker kan säkert hjälpa även andra projekt att testa sig fram och hitta de relevanta frågorna för vad som behöver göras just där.

Vi vill därför bjuda in till att göra denna processen tillsammans med alla er! 

Vi letar efter er som just nu ställer frågorna kring hur ni ska göra. Eller ni som redan har implementerat något inom någon av kategorierna ovan, hur funkade det för er? Vad var det som fungerade? Vad krävs i form av kontext för att det ska passa?

Eller alla er som redan är spindlar in nätet och vet precis vilka olika lösningar som finns och vilka personer och organisationer som kan vad, vi behöver er hjälp för att skapa en resurs som kan möjliggöra nya blomstrande initiativ runt om i Sverige.

Just nu så dokumenteras arbetet med hjälp av google docs men vi har påbörjat arbetet med att skapa en anpassad plattform som ska kunna fylla behovet av en levande plattform med informativa dokumentationer av implementationer som kopplade till platser och personer. En typ av Wiki som är modifierad för att bli mer levande och kontextbunden.

Om du känner att du har något att bidra med eller vill vara med i uppbyggnadsprocessen så kontakta gärna mig på viktor@rekobyn.se

 

 

Tagged on: ,