Ekobyarnas Riksorganisation

Hitta ekoby

Här finner ni en karta som inkluderar både ekobyar och andra gemenskaper som strävar efter en hållbar livsstil – socialt, ekonomiskt och ekologiskt. Kartan är gjord utifrån de kontakter som togs under projektet  Ecovillages, där man medvetet valde att verka mer inkluderande än exkluderande i vilka platser som skulle finnas med på kartan. Därför finns exempelvis kursgårdar och intentional communities som inte direkt kallar sig själva för ekobyar med på kartan. Även relativt nystartade initiativ finns med, som ännu inte funnit en fungerande struktur.

Utöver detta så finns det ingen som äger definitionen över vad en ekoby är. ERO är en del utav Global Ecovillage Network och har därför deras definition som sin ledstjärna.

Nästan alla av världens ekobyar är grupper av människor som strävar mot visionen av en hållbar och kretslopps-baserad livsstil, men ytterst få ekobyar är redan där.

Gula markörer = mycket nystartade initiativ


View Ecovillages in Sweden in a larger map