Ekobyarnas Riksorganisation

Ecolise – ett nytt samarbete i Europa för lokalt ledd omställning

DSC_3065

 

Ekobynätverk (GEN Europa) , permakulturnätverk, omställningsnätverk och eko-kommuner (iclei.org) har under 2014 bildat ett gemensamt  nätverk i Europa med namnet ECOLISE. Syftet är att dela erfarenheter, kunskap och goda exempel samt skapa samarbetsmöjligheter som gynnar lokalt ledd omställning för hållbarhet och resiliens. Syftet är också att gemensamt lyfta fram policyrekommendationer bland annat gentemot Bryssel och EU kommissionen.

ECOLISE hade nyligen sitt första årmöte i Freiburg, Tyskland (den 6-8 februari 2014) efter det att organisationen konstituerats våren 2014. ERO är medlem genom Baltic Ecovillage Network – en av ECOLISES ”founding members”.   För mera information se ecolise.eu