Ekobyarnas Riksorganisation

ECOLISE årsmöte 2018 – fördjupat samarbete för hållbarhet i Europa

ECOLISE, the European Network for Community-led Initiatives on Climate Change and Sustainability, är ett nätverk där ekoby- och omställnings- och permakulturrörelsen och andra organisationer med fokus på lokal omställning, gräsrotsinitiativ och hållbarhet i Europa samarbetar för att skapa förändring. I mars möttes 43 representanter från 18 länder under ECOLISE årsmöte i Luxemburg – däribland Emilia Rekestad, Peter Hagerrot och Anna Kovasna från ERO, Permakultur Sverige och Omställning Järna.

”Tusentals communities i hela Europa experimenterar med nya sätt att leva i harmoni med planeten, och bidgar med enkla, innovativa lösningar för ett koldioxidsnålt leverne”

sa ECOLISE ordförande Robert Hall från Suderbyn ekoby på Gotland. ”Denna våg av gräsrotsaktivitet – från gemensamma jordbruk till kollektiva energilösningar och hållbara transporter – måste stöttas av politiker på alla nivåer om vi ska ha en chans att nå våra internationella klimatavtal” – och det är just det som ECOLISE satsar på – att tillsammas stärka varandra, samarbeta och påverka beslutsfattare att lyfta, stötta och ta communityledda initiativ på allvar.


Som en del i det arbetet lyckades ECOLISE förra året etablera en Europeisk dag för hållbara communities – The European Day for Sustainable Communities. I år infaller dagen den 22 september, och kommer spela en nyckelroll i nätverkets arbete. Alla är varmt välkomna att bidra genom att organisera aktiviteter som synligör det hopp och det fantastiska och brokiga arbete som sker lokalt, och som hjälper till att visa Europa en alternativ väg till hållbar utveckling där lokala gemenskaper och kraft får styra.

Läs mer om ECOLISE och The European Day for Sustainable Communities här:
www.ecolise.eu
https://www.ecolise.eu/european-day-of-sustainable-communities/

Tagged on: