Ekobyarnas Riksorganisation

Artiklar om hur ekobyliv kan stärkas och bära frukt

Nedan finns tre artiklar som är mycket läsvärda för er som vill starta eller redan bor i en ekoby eller liknande gemenskap. Tips, strategier och förhållningsstätt baserade på studier inom olika sammanhang världen över.

  • Diana Leafe Christian beskriver sin syn på tre viktiga, ständigt interagerande, aspekter för att få gemenskaper att hålla och frodas:

Diana LC – Three aspects of healthy thriving communities

  • Diana Leafe Christian beskriver 19 strategiska steg för uppbyggandet av en ekoby:

ERO Diana Leafe Christian 19 steps of successful communities

 

  • Ditlev Nissen (Landsforeningen for Økosamfund i Danmark) beskriver i artikeln ”Lifestyle Change as Climate strategy” hur ekobyar och andra former för hållbara gemenskaper, utgör levande laboratorier och innovativa plattformar i lärandet för hållbar livsstil:

Lifestyle Change as Climate Strategy – Apr2014

3f200bc95a