Ekobyarnas Riksorganisation

Aktiva Byar

I Januari i år startade projektet Aktiva Byar (aktivabyar.se) som syftar till att skapa lärande mellan olika byar i Sverige både fysiskt och digitalt. Det är ett LEADER finansierat initiativ (LEADER Linné) som kommer att testa olika former av sammankomster och digitala verktyg under 2018 för att se hur vi tillsammans kan hjälpas åt att växa i kunskap, färdigheter och kontakter i på våra olika platser i Sverige. Första sammankomsten kommer att ta plats i Röstånga i Skåne och vi kommer även att jobba kontinuerligt med att samskapa digitalt material för att berätta historier om hur vi skapar levande och livskraftiga landsbygder på olika stälen. Kom och var med från din by på http://aktivabyar.se

Man kan få en presentation av projektet i vår introduktionsvideo här:

Tagged on: ,