Ekobyarnas Riksorganisation

Ett nytt ekobyår

Vi hoppas att 2022 ska bli möjliggöra fler tillfällen att träffas och bygga, äta och spåna tillsammans. Vi önskar fler möten om nya detaljplaner, husrenoveringar och samodlingar. Vi ser fram emot samtal om socialt byggande och nya sätt att lösa…