Ekobyarnas Riksorganisation

13-15 juni: ATT VÄXA TILLSAMMANS! Ekobyarnas Riksorganisation välkomnar dig till Dalarnas Stjärnsund

cropped-DSC_5799.jpgcafe

Är du intresserad av hur vi tillsammans kan skapa lokala gemenskaper som verkar för att regenerera vår inre, vår sociala och naturliga miljö? 
Har du intresse av att upptäcka enkla metoder i hur du kan se och använda lokala resurser?
Bor eller vill du bo du i en ekoby eller en annan form av gemenskap, community eller kollektiv som har som mål att skapa en miljö där både människor och resten av naturen kan blomstra?

Om svaret på någon av de frågorna är ja, så har vi det stora nöjet att bjuda in dig till
Ekobyarnas Riksorganisations, (ERO) årsmöte i Stjärnsund den 13 – 15 juni 2014. – tre dagar där vi kan mötas och utbyta drömmar, kunskaper och konkreta, praktiska tips om hur vi kan skapa hållbara levnadsformer tillsammans.

VÄRDAR: för mötet är Ekobyarnas Riksorganisation och Permakultur Stjärnsund

Permakultur Stjärnsund är ett centrum för lärande inom ämnet permakultur på orten Stjärnsund i Södra Dalarna. Ett flertal projekt är kopplade till centret som förutom att anordna kurser, arbetar tillsammans för att bygga upp demonstrations- och forskningsplatser om permakultur och skogsträdgård. Permakultur Stjärnsund arrangerade sommaren 2013 eventet Synvända med ca 400 deltagare.

Tid: 13-15 juni, tider (fredag kväll – söndag lunch)
Plats: Stjärnsund

PRELIMINÄRT UPPLÄGG UNDER HELGEN

Co-creation! Forumet kommer till del att bestå av Open space och andra öppna former som ger utrymme för möten kring det som vi ser som mest relevant, inspirerande och intressant.

FREDAG – 13 juni
17.00 – Vi landar och möts kring elden.

LÖRDAG – 14 juni

Förmiddag
– Bruksmarknad – Mingel, Rundvandring, Frö och växtbyte
– World café – hur skapar vi förutsättningar för hållbara gemenskaper?

Eftermiddag
– Årsmöte
– Workshop – Innovativ odling och permakultur
– Festmiddag – vi lagar och äter ihop av den maten vi tagit med.

SÖNDAG – 15 juni
– Open Space: Vad behöver vi för att hållbara gemenskaper ska frodas?
– 12.30 Lunch och farväl

ÄR DU BRA PÅ ATT NÄTVERKA KRING FRÅGOR SOM RÖR HÅLLBAR LIVSSTIL OCH SOCIAL HÄLSA?

Under helgen kommer EROs årsmöte äga rum. På årsmötet väljer vi bland annat ny styrelse. Om du är intresserad av att vara med och forma den svenska grenen av det globala ekobynärverket under 2014-2015, kontakta sittande styrelse eller valberedning!

Vi lever i en spännande tid där antalet gemenskaper som delar en vision om en ekologisk och socialt hållbar omställning av samhället ökar i snabb takt. Utrymmet för ERO att växa är stort, och det behövs personer som är bra på att nätverka och som har ett brinnande intresse för frågor rörande hållbar livsstil. Är du eller någon du känner en av dem? Skriv till styrelsen, ero@ekobyar.se, eller till valberedning.
Eventuella motioner skickas till ero@ekobyar.se senast 1 juni

ANMÄLAN & DITT DELTAGANDE

Vet du redan nu att du vill hålla en diskussion, aktivitet eller presentation under forumet så kan du maila Emilia på emilia.rekestad@gmail.com Detsamma gäller om du vill spela musik, erbjuda yoga, dans eller annat.

ANMÄLAN: anmäler dig gör du genom att maila ERO på ero@ekobyar.se och sätta in ditt ekonomiska bidrag på bankgiro 110-8554.

KOSTNAD 400 kr för deltagande, kost & logi (tältning) inklusive 150 kronor för medlemskap i ERO

MAT:  Ingår i deltagaravgiften (400). Maten kommer i huvudsak vara vegan.

BOENDE 200 kr / natt i flerbäddsrum på fridhem. Tältning enligt allemansrätten – gratis. (ej i Fridhems trädgård)

http://stjärnsund.nu/permakultur-stjarnsund/boendemojligheter/

RESOR -OBS! Bussar går endast vardagar! Busstider på Fredagen: 09.00, 14.25, 16.35. På söndagen kommer samåkning arrangeras till närmsta tåg/buss.

Alltså…

Att växa tillsammans!– EROs årmöte 2014
13 – 15 juni, eftermiddag till eftermiddag

300 kronor för deltagande, kost & logi inklusive 150 kronor för medlemskap i ERO
Anmälan genom betalning till bg 110-8554 och mail till ero@ekobyar.se