Ekobyarnas Riksorganisation

Ett nytt ekobyår

Vi hoppas att 2022 ska bli möjliggöra fler tillfällen att träffas och bygga, äta och spåna tillsammans. Vi önskar fler möten om nya detaljplaner, husrenoveringar och samodlingar. Vi ser fram emot samtal om socialt byggande och nya sätt att lösa…

Ny styrelse i Ekobyarnas Riksorganisation

EROS har 20-04-07 valt en ny styrelse bestående av: Artur Nordfors Kowalski ordförande, Peter Hagerrot vice ordförande, Cecilia Rydberg sekreterare, Antoine Arquie kassör, Elin Eriksson, Gösta Sundberg, Jacob Silverstielk, Marie Alamilla Chrysander, Carina Widlund ledamöter. Styrelsen ser fram emot att…